banner home
Bemutatkozunk

 
 
"Az idővel egy úton rohan az élet,
 de az utat a célig mi építjük meg."
 
„Az erős fogyasztóvédelem a jól működő gazdaság elengedhetetlen feltétele. Az erős fogyasztóvédelem nemcsak növeli a verseny tisztaságát, védi a fogyasztók egészségét, biztonságát, anyagi érdekeit, csökkenti kiszolgáltatottságukat a piacon erőfölényben lévőkkel szemben, hanem érvényt szerez az „értéket a pénzért” elv érvényesülésének és ezzel nemcsak fogyasztóként, de adófizetőként is védi a köztársaság polgárait.”
 
 A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület az 1982-ben megalakult Fogyasztók Országos Tanácsa Fehérvári Szervezetéből alakult át önállóan bejegyzett civil szervezetként és kezdte meg tevékenységét.
 
 Egyesületünk ügyfélszolgálati irodát működtet, melynek célja az információs tájékoztatási tevékenység, valamint a regionális fogyasztó-kapcsolati iroda működésének előmozdítása. Tanácsadói irodánkban, heti rendszerességgel, Csütörtökönként 8.00 – 12.00 óráig fogadjuk a panaszos ügyfeleinket. A fogyasztóvédelmi törvény szellemének megfelelően évi 3500 fő közötti panaszos ügyet intézünk a fogyasztók teljes megelégedettségére.
 
 Részt veszünk az önkormányzat munkájában, árhatósági feladat körében ellátjuk a közüzemi szolgáltatások területén a fogyasztók jogainak képviseletét az egész megye területén.
 
 A tanácsadást és az ügyintézést kiterjesztettük a fogyasztókon kívül, vállalkozások számára is, ahol az üzletek nyitásával kapcsolatos kérdésekre adtunk tanácsokat, illetve felvállaltuk a vitás esetek rendezését is. Régión kívül is nyújtunk tanácsadást.
 
 Telefonos ügyfélszolgálattal bővültünk, és ezen a  hívószámon 06-30-470-9511 vagy a 06 22 327-652  hívhatják irodánkat panaszbejelentéssel kapcsolatban. Tovább bővítettük az internetes honlapunkat, amely tartalmaz egy olyan online adatbázist a fogyasztóvédelmi ismeretekről, amely virtuálisan támogatja, aktuális információkkal egészíti ki a fejlesztési munkát. Ez teremt lehetőséget arra, hogy könnyen, gyorsan láthassuk el friss információkkal a célcsoport tagjait – illetve szélesebb rétegeket – továbbá itt teremtünk lehetőséget, a tapasztalatcserét szolgáló internetes fórumnak is. Ez az internetes oldal alapja egy komplex fogyasztóvédelmi portálnak, itt elérhető az összes eddig megjelent kiadványunk is letölthető formában.
 
 
 Az EU pályázat keretén belül tovább folytattuk fogyasztóvédelmi képzéseinket, amely a Békéltető Testülettel együttműködve akkreditált képzésnek minősül. Ennek eredményeképpen, mivel mi nem csak a fogyasztók, hanem a piac szereplőinek a képzését is fontosnak tartjuk, Fejér megyében található nagy áruházláncok igazgatóit és ügyfélszolgálati dolgozóit is képzésre hívtuk meg.
 
 Évente rendezzük meg a Fogyasztók Kiváló Boltja és Fogyasztók Kiváló Vendéglátó Egysége díjátadását. Ez alkalomból a Polgármester Úrral okleveleket adunk át a városban működő boltok és vendéglátó egységek számára, elismerve kiemelten nagysikerű munkájukat.
 
A továbbiakban is szoros együttműködést szeretnénk fenntartani a Város Önkormányzatával, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal, Békéltető Testülettel és a városunkban működő szolgáltató egységekkel a panaszügyek kezeléseinek érdekében.
 
Célunk a polgárok biztonságérzetének erősítése és az érdekeit védeni képes, tájékozott, tudatos fogyasztó formálása.
 
Fuják Csabáné Martinek Anna
Elnök - Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület
 

Oldal nyomtatása